AVG privacy beleid Studio Puur

AVG privacy beleid Studio Puur

Studio Puur, gevestigd aan de Zeugstraat 38A, 2801JC Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Studio Puur

www.studiopuur-gouda.nl

Zeugstraat 38A

2801JC Gouda

0182-750850 of 06-40904941

Rosemarie Schilt is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Puur. Zij is te bereiken via ons contactformulier

Verwerking persoonsgegevens

Studio Puur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Studio Puur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

gezondheid, t.b.v. de massages (behandelplan)

Zoals aangegeven op de website en genoteerd in een klantdossier wordt er bij het eerste bezoek een anamnese afgenomen om het behandelplan te kunnen maken. Dit dossier is alleen door de masseur inzichtelijk en wordt niet gedigitaliseerd, maar veilig opgeslagen.

Doel en grondslag van de verwerking persoonsgegevens

Studio Puur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Puur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Puur) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Studio Puur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Klantenbestand

Bewaartermijn: Zolang u mijn klant bent.

Reden Personalia:

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Puur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Studio Puur gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:

WordPress: Voor het hosten van de Website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Puur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt zelf via de nieuwsbrief uw persoonsgegevens corrigeren of verwijderen of u kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijderen sturen via het contractformulier. Studio Puur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Studio Puur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.